polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu AGRONETPRO
https://agronetpro.com
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
AGRONETPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. 15 Pułku Piechoty
"Wilków" 3, 08-530 Dęblin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD
REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000642878, NIP 5272783556, nr REGON 36567247800000, kapitał
zakładowy 21700,00 zł.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: contact@agronetpro.com.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to
zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO),
usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.
1. Złożenie zamówienia w Sklepie
W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści
cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
2. Założenie konta w Sklepie
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy
sprawdzenie statusu zamówienia
3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy
umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą
komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje
zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa
nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia
roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią
tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy
Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
marketingowych
W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
analitycznych
W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do
potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np.
informacji o ofertach specjalnych)
W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do
momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
7. Subskrypcja newslettera
W jakim celu?
wysyłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług
8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
ze Sklepem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
PROFILOWANIE
W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na
takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być
zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy
produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej
dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki
prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
DZIAŁANIA ANALITYCZNE
W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i
przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach
analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na
danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu
oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
PLIKI COOKIES
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
zapamiętywania Twojej sesji
statystycznych
marketingowych
udostępniania funkcji Sklepu
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie
ważności.
nazwa pliku cookie
okres
ważności
pliku cookie
funkcja pliku cookie
woocommerce_cart_hash czas trwania
sesji
Pomaga WooCommerce określić, kiedy
zawartość/dane w koszyku ulegają zmianie.
woocommerce_items_in_cart czas trwania
sesji
Dane loPomaga WooCommerce określić, kiedy
zawartość/dane w koszyku ulegają
zmianie.gowania Wordpress
wp_woocommerce_session_ 2 dni
Zawiera unikalny kod dla każdego klienta,
dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka
w bazie danych dla każdego klienta.
woocommerce_recently_viewed czas trwania
sesji Obsługuje widżet Ostatnio oglądane produkty .
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion] 2 dni Umożliwia użytkownikom panelu odrzucanie
sugestii z Marketplace , jeśli jest włączona.
woocommerce_dismissed_suggestions__[context] 1 miesiąc Liczba odrzuconych sugestii, jeśli jest włączona.
tk_ai czas trwania
sesji
Przechowuje losowo wygenerowany anonimowy
identyfikator. Jest używany tylko w obszarze
pulpitu nawigacyjnego ( /wp-admin) i służy do
śledzenia użycia, jeśli jest włączony.
Wc_cart_created czas trwania
sesji
Wocommerce – do przechowywania
wykonanych czynności w serwisie,
wc_fragments_# czas trwania
sesji
Wocommerce – przechowuje dane logowania
odwiedzających, dzięki czemu nie muszą się
logować po zamknięciu przeglądarki.
_ga 2 lata
Rejestruje niepowtarzalny identyfikator, który
służy do generowania danych statystycznych o
sposobie korzystania przez użytkownika ze
strony internetowej.
_ga_# 2 lata
Wykorzystywane przez Google Analytics do
zbierania danych o liczbie użytkowników, którzy
odwiedzili witrynę, jak również Daty pierwszej i
ostatniej wizyty.
_gat 1 dzień Używany przez Google Analytics do odławiania
liczby zapytań
_gid 1 dzień
Rejestrator zapewnia unikalny identyfikator,
który jest wykorzystywany do zbierania danych
statystycznych o tym, jak odwiedzający
korzysta z witryny.
_fbp 3 miesiące
Używany przez Facebook do dostarczania serii
produktów reklamowych, takich jak licytowanie
w czasie rzeczywistym od reklamodawców
zewnętrznych.
tr czas trwania
sesji
Wykorzystywane przez Facebook do
dostarczania reklam lub retargetingu.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies,
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH
POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze
Sklepem
hostingodawca
tak – Stany Zjednoczone
Ameryki, Wielka Brytania,
Szwajcaria **
podmiot zapewniający nam wsparcie
techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie
umów cywilnoprawnych, wspierające naszą
bieżącą działalność
nie ma miejsca
operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z
ustawieniami zezwalającymi na
prowadzenie działań
marketingowych
podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z
ustawieniami zezwalającymi na
prowadzenie działań
analitycznych
podmiot umożliwiający działania analityczne
na stronie nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie
dostawca płatności
tak – Stany Zjednoczone
Ameryki, Wielka Brytania,
Szwajcaria **
podmiot zapewniający dostawę towaru
tak – Stany Zjednoczone
Ameryki, Wielka Brytania,
Szwajcaria **
dostawca oprogramowania ułatwiającego
prowadzenie działalności (np.
oprogramowanie księgowe)
nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca
hurtownia nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie
zgody na przesyłanie wiadomości
marketingowych
podmiot zapewniający wysyłkę newslettera
lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie z czatu online
dostępnego w Sklepie
podmiot dostarczający czat online dostępny
w Sklepie nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług
dostarczanych nam w związku ze
Sklepem przez portale
społecznościowe
portale społecznościowe nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np.
zadanie pytania)
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca
A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii
Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,
zapewnia:
zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa
w art. 46 ust. 2 lit. c RODO
decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 czerwca 2021 roku, na mocy rozporządzenia (EU) 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Zjednoczonym
Królestwie
decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii