Jak to działa?

Kilka kroków

Rozmieść na swoich
polach czujniki

1

2

które co 5 minut będą
odsyłać dane do naszej aplikacji

4

TAK ABYŚ MÓGŁ ZAREAGOWAĆ JAK NAJSZYBCIEJ NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ

3

NA PODSTAWIE DANYCH BĘDZIESZ OTRZYMYWAŁ POWIADOMIENIA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI DOTYCZĄCEJ SWOICH UPRAW

Kilka kroków

1. Rozmieść na swoich
polach czujniki

2. które co 5 minut będą
odsyłać dane do naszej aplikacji

3. TAK ABYŚ MÓGŁ ZAREAGOWAĆ, JAK NAJSZYBCIEJ NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ

4. NA PODSTAWIE DANYCH BĘDZIESZ OTRZYMYWAŁ POWIADOMIENIA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI DOTYCZĄCEJ SWOICH UPRAW

Przymrozki

Monitorowanie temperatury odbywa się przy użyciu czujników umieszczonych dokładnie w miejscu narażonym na mróz. Gdy tylko temperatura zbliża się do niebezpiecznych zakresów, nasz system wysyła do Ciebie powiadomienie! Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu suchego / mokrego termometru dla przewidywania przymrozków.

Zagrożenia infekcjami

W zależności od warunków atmosferycznych na roślinach mogą występować różnego rodzaju infekcje oraz szkodniki np. parch jabłoni, zaraza ogniowa, rak jabłoni czy owocówka. Dane zbierane przez nasze stacje pogodowe mogą być również wykorzystywane przez modele RIMpro i Welte. Następnie na podstawie tworzonych przez RIMpro i Welte wykresów można oceniać i prognozować rozwój najważniejszych chorób oraz szkodników upraw sadowniczych. Całość informacji jest udostępniana Twojemu doradcy czy konsultantowi, tak aby oby mogli przygotować dla Ciebie rekomendacje, które pozwolą Ci jak najlepiej zadbać o uprawy!

Susze

Dzięki czujnikom składającym się na nasze stacje pogodowe, zapewniamy kompleksowy pakiet danych niezbędny do rozpoznania zagrożenia suszą. Tym sposobem nasi klienci posiadają komplet informacji potrzebny do podjęcia trafnych i szybkich decyzji na temat ochrony plonów.

Komory chłodnicze

Nasze czujniki sprawdzają się doskonale nie tylko na polach, ale i w magazynach, gdzie monitorują stan etylenu, O2 i CO2. Gdy tylko ich poziom jest niewłaściwy, nasza aplikacja wysyła powiadomienia, co umożliwia sadownikom szybko podjąć działania w celu ochrony zebranych plonów.

Jak to działa?

Kilka kroków

1

ROZMIEŚĆ NA SWOICH POLACH CZUJNIKI

2

KTÓRE CO 5 MINUT BĘDĄ ODSYŁAĆ DANE DO NASZEJ APLIKACJI

3

NA PODSTAWIE DANYCH BĘDZIESZ OTRZYMYWAŁ POWIADOMIENIA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI DOTYCZĄCEJ SWOICH UPRAW

4

TAK ABYŚ MÓGŁ ZAREAGOWAĆ, JAK NAJSZYBCIEJ NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ

Przymrozki

Monitorowanie temperatury odbywa się przy użyciu czujników umieszczonych dokładnie w miejscu narażonym na mróz. Gdy tylko temperatura zbliża się do niebezpiecznych zakresów, nasz system wysyła do Ciebie powiadomienie! Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu “mokrego termometru” dla przewidywania przymrozków.

Zagrożenia infekcjami

W zależności od warunków atmosferycznych na roślinach mogą występować różne infekcje np. parch jabłoni, owocówka czy zaraza ogniowa lub rak jabłoni. Dane, które zbierają nasze stacje pogodowe, mogą być również wykorzystywane przez modele RIM, a następnie na podstawie tworzonych przez RIM wykresów można oceniać i prognozować rozwój najważniejszych chorób oraz szkodników upraw sadowniczych. Całość informacji wraz z zaleceniami przygotowywanymi przez doradców z IPSAD jest udostępniana producentom owoców, tak aby jak najlepiej mogli dbać o swoje uprawy!

Susze

Dzięki czujnikom składającym się na nasze stacje pogodowe, zapewniamy kompleksowy pakiet informacji niezbędny do rozpoznania zagrożenia suszą. Tym sposobem nasi klienci posiadają komplet informacji potrzebny do podjęcia trafnych i szybkich decyzji na temat ochrony plonów.

Magazyny

Nasze czujniki sprawdzają się doskonale nie tylko na polach, ale i w magazynach, gdzie monitorują stan etylenu, O2 i CO2. Gdy tylko jego poziom spada zbyt nisko, nasza aplikacja wysyła powiadomienia i umożliwia sadownikom szybką reakcję w celu ochrony plonów i zapobiegnięciu stratom.